Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2018

Beslut

Oberoende utvärderingar bör göras av innovations- och företagsstöd (NU12)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik:

  • Regeringen bör tydliggöra att normen bör vara att det genomförs oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande.
  • Regeringen bör bedriva ett fortsatt arbete för att korta handläggningstider på myndigheter där tydliga handläggningstider utgör en central del och vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet.

Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade cirka 220 förslag i motioner inom området näringspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riskkapital, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om oberoende effektutvärderingar av statliga stöd till innovation och företagande. Bifall till motionsyrkanden om kortare och tydligare handläggningstider på myndigheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Oberoende utvärderingar bör göras av innovations- och företagsstöd (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik:

  • Regeringen bör tydliggöra att normen bör vara att det genomförs oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande.
  • Regeringen bör bedriva ett fortsatt arbete för att korta handläggningstider på myndigheter där tydliga handläggningstider utgör en central del och vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet.

Förslagen om tillkännagivanden kom när näringsutskottet behandlade cirka 220 förslag i motioner inom området näringspolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riskkapital, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.