Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU7

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

EU-direktiv bör inte försämra företagens konkurrenskraft (NU7)

EU-direktiv innehåller mål som medlemsländerna ska uppnå och länderna bestämmer själva hur direktiven ska genomföras i den nationella lagstiftningen. Riksdagen anser att de svenska företagens konkurrenskraft ska skyddas. Därför uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att den bör arbeta för att EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. En utgångspunkt bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i den nationella lagstiftningen. När det finns anledning att överskrida miniminivån bör effekterna för företag redovisas tydligt.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om olika näringspolitiska frågor. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland andra handlar om företagsfrämjande, kapitalförsörjning, regelförenklingar och riktade insatser mot kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande om att regeringen bör verka för att EU-direktiv genomförs i nationell rätt på ett sätt som inte missgynnar företagens konkurrenskraft. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

100 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-22
Reservationer 30
Betänkande 2018/19:NU7

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07, 2019-02-07

EU-direktiv bör inte försämra företagens konkurrenskraft (NU7)

EU-direktiv innehåller mål som medlemsländerna ska uppnå och länderna bestämmer själva hur direktiven ska genomföras i den nationella lagstiftningen. Näringsutskottet anser att de svenska företagens konkurrenskraft ska skyddas. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen i ett tillkännagivande att den bör arbeta för att EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. En utgångspunkt bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i den nationella lagstiftningen. När det finns anledning att överskrida miniminivån bör effekterna för företag redovisas tydligt.

Näringsutskottets förslag till tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om olika näringspolitiska frågor. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland andra handlar om företagsfrämjande, kapitalförsörjning, regelförenklingar och riktade insatser mot kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Klimatsmart teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 32 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 105.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

2. Teknikneutralitet och digitalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C) och

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 2 (M, C)

3. Övrigt om företagsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:231 av Larry Söder (KD),

2018/19:249 av Linda Lindberg (SD),

2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 4,

2018/19:432 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2018/19:663 av Lorentz Tovatt (MP),

2018/19:728 av Maria Stockhaus och Lars Püss (båda M),

2018/19:843 av Markus Selin (S),

2018/19:846 av Betty Malmberg (M),

2018/19:907 av Sten Bergheden (M),

2018/19:930 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2018/19:1049 av Teresa Carvalho (S),

2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S) yrkande 1,

2018/19:1064 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1416 av Lars Beckman (M),

2018/19:1733 av Mats Green (M) yrkande 1,

2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2018/19:2045 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2160 av Boriana Åberg (M),

2018/19:2432 av Anders Åkesson (C) yrkande 2,

2018/19:2503 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkandena 1 och 6,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 6,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 5, 6 och 19,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 10 och 22,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 29,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7,

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 24 och 25 samt

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 2 och 9.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 62 8
SD 0 62 0 0
C 0 0 28 3
V 0 0 26 2
KD 0 0 21 1
L 2 0 13 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 105 62 150 32


4. Ungas företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:432 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2018/19:462 av Arman Teimouri (L) yrkande 1,

2018/19:637 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:2276 av Jörgen Warborn (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 9 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 61 1 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 212 104 1 32


5. Övrigt om riktade insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:849 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2018/19:961 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (båda M),

2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 2, 3 och 5,

2018/19:1417 av Lars Beckman (M),

2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 5,

2018/19:2169 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2432 av Anders Åkesson (C) yrkandena 1 och 3,

2018/19:2527 av Anders Åkesson (C),

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 20 och 21,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 19,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 14 och 16,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 5 och 6 samt

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

6. Företagens kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:629 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP),

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 10,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 11,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 2,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 och

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 3, 5 och 17.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 62 8
SD 0 0 62 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 129 28 160 32


7. Genomförande av EU-lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för att EU-direktiv genomförs i nationell rätt på ett sätt som inte missgynnar företagens konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 15 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) yrkande 1 i denna del och

2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2 i denna del.

Reservation 18 (S, V, MP)

8. Principen om en regel in, en regel ut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 16.

Reservation 19 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 191 126 0 32


9. Regelbörda för mikroföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 9 och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 20 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 255 62 0 32


10. Övrigt om regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 14 och 16,

2018/19:232 av Larry Söder (KD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:432 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:635 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:636 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:662 av Lorentz Tovatt (MP),

2018/19:679 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S),

2018/19:848 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1, 3 och 5,

2018/19:852 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2018/19:899 av Sten Bergheden (M),

2018/19:926 av Edward Riedl (M) yrkande 1,

2018/19:927 av Sten Bergheden (M),

2018/19:973 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2018/19:1019 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1106 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1170 av Teresa Carvalho (S),

2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:1525 av Lars Hjälmered (M),

2018/19:1657 av Marta Obminska (M),

2018/19:1744 av Anders Hansson (M),

2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) yrkandena 1 i denna del, 2 och 3,

2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2076 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2224 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2412 av Mikael Larsson (C),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 31,

2018/19:2583 av Ida Drougge (M),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2 i denna del,

2018/19:2875 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (KD)
Reservation 25 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 62 8
SD 0 62 0 0
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 129 62 126 32


11. Delningsekonomin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 5 och

2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1 och 7.

Reservation 26 (M, L)

12. Övrigt om särskilda näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:482 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:861 av Edward Riedl (M),

2018/19:928 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2018/19:1469 av Ola Johansson (C) yrkande 5,

2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2018/19:2179 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 24,

2018/19:2333 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 27,

2018/19:2504 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 1,

2018/19:2715 av Sofia Nilsson (C),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 34-36 och 38,

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 6 och

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (KD)