Näringspolitik

Näringsutskottets bet 2019/20:NU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 mars 2020

Nästa händelse: Justering 19 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-20
bet 2019/20:NU12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25
4

Beslut

Beslut: 2020-03-25