Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om näringspolitik (NU12)

Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om näringspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar på området. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning och särskilda näringsgrenar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-19
Reservationer 22
Betänkande 2019/20:NU12

Nej till motioner om näringspolitik (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 110 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om näringspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar på området. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning och särskilda näringsgrenar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25
4

Beslut

Beslut: 2020-03-25
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Innovationstävlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 26,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11 och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 1 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 18 0 295


2. Utvärdering av företagsstöden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12 och

2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 2 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 21 0 294


3. Översyn av innovationssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 3 (SD, KD)

4. Övrigt om företagsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 25,

2019/20:369 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2019/20:372 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:382 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2019/20:387 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:441 av Fredrik Christensson (C),

2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:1090 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 1,

2019/20:1142 av Lars Beckman (M),

2019/20:1151 av Lars Beckman (M),

2019/20:1155 av Lars Beckman (M),

2019/20:1262 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2,

2019/20:1294 av Anders Hansson (M),

2019/20:1466 av Annicka Engblom (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1669 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 1,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 12,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 24 och 25,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 27,

2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 17, 18, 22 och 33,

2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 12,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 44,

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 8 och 15,

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 29 och

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 19 10 26 294


5. Insatser för nyanlända kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 10 (M, L)

6. Övrigt om riktade insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:22 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:961 av Helena Antoni (M) yrkandena 1-3,

2019/20:1082 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2019/20:1090 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2,

2019/20:1138 av Lars Beckman (M),

2019/20:1158 av Lars Beckman (M),

2019/20:1882 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S),

2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 10,

2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M),

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14,

2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 5,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 11 och 34-36 samt

2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S).

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 43 4 8 294


7. Företagens kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:23 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:393 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 6,

2019/20:1755 av Per Åsling (C) yrkande 7,

2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 4,

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 2,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 3 och 23,

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 16 och 17 samt

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 1 0 2 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 35 5 15 294


8. Åtgärder för delningsekonomin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 1, 7 och 8 samt

2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 18 (M, L)

9. Övrigt om särskilda näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 1,

2019/20:246 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2019/20:379 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:438 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:859 av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD),

2019/20:980 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2019/20:1140 av Lars Beckman (M),

2019/20:1145 av Lars Beckman (M) yrkande 1,

2019/20:1295 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) yrkande 2,

2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 6,

2019/20:1880 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2108 av Maria Nilsson (L) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2109 av Maria Nilsson (L) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2146 av Marianne Pettersson (S),

2019/20:2228 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 27,

2019/20:2963 av Edward Riedl (M),

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 9,

2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)
Reservation 22 (KD)