Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2021

Beslut

Nya regler ska underlätta radio- och tv-sändningar inom EES-området (NU19)

Regeringen har föreslagit lagändringar i syfte att göra det lättare för radio- och tv-företag att göra sina program tillgängliga i andra länder inom EES-området. Riksdagen sa ja till förslaget, vilket innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk lag.

En av förändringarna blir att exempelvis ett tv-bolag som vill visa ett program i ett annat EES-land, via en så kallad playtjänst, bara behöver uppfylla de upphovsrättsliga krav som gäller i det land där företaget huvudsakligen är etablerat.

Lagändringarna börjar gälla den 7 juni 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-04-22

Nya regler ska underlätta radio- och tv-sändningar inom EES-området (NU19)

Regeringen har föreslagit lagändringar i syfte att göra det lättare för radio- och tv-företag att göra sina program tillgängliga i andra länder inom EES-området. Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget, vilket innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk lag.

En av förändringarna blir att exempelvis ett tv-bolag som vill visa ett program i ett annat EES-land, via en så kallad playtjänst, bara behöver uppfylla de upphovsrättsliga krav som gäller i det land där företaget huvudsakligen är etablerat.

Lagändringarna ska börja gälla den 7 juni 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.