Näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om näringspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om näringspolitiska frågor. Utskottet har beslutat att behandla motionerna i förenklad ordning och hänvisar till ställningstaganden som företrädare för de olika partierna har gjort tidigare. Samtidigt har utskottet tagit ställning för att det ska hållas en allmän näringspolitisk debatt i anslutning till att riksdagen behandlar utskottets förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.