Näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2014

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande insatser, regelförenklingar för företagare och olika näringsgrenar som till exempel turism samt kulturella och kreativa näringar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande insatser, regelförenklingar för företagare och olika näringsgrenar som till exempel turism samt kulturella och kreativa näringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.