Narkotikafrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1998

Beslut

Narkotikafrågor (SoU18)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att det är ytterst angeläget att regeringen med kraft fortsätter att bekämpa alla krav på legalisering av narkotika och liberalisering av narkotikapolitiken, såväl nationellt som internationellt. Sverige måste fortsätta att aktivt driva sin inställning i narkotikafrågor internationellt, bl.a. inom FN, Europarådet, EU och i det nordiska samarbetet. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av ett antal motioner.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.