Narkotikafrågor

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2010

Beslut

Nej till motioner om narkotika (SoU13)

Riksdagen sa nej till motioner om narkotika från den allmänna motionstiden 2009. Beslutet motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan har behandlats i riksdagen under mandatperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om narkotika (SoU13 )

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om narkotika från den allmänna motionstiden 2009. Utskottets beslut motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan har behandlats i riksdagen under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.