Nationell alkoholhandlingsplan

Socialutskottets bet 2005/06:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2006

Beslut

Nationell alkoholhandlingsplan (SoU12)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nationell alkoholhandlingsplan. Planen anger inriktningen för hur samhället ska förstärka sina insatser för att förebygga alkoholskador under åren 2006-2010. Den föreslår också hur insatserna ska följas upp. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende. Viktiga delmål är bland annat att ingen alkoholkonsumtion ska förekomma under uppväxten, i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten, att skjuta upp alkoholdebuten, att utveckla fler alkoholfria miljöer samt att bekämpa den illegala alkoholhanteringen. Alkoholpolitiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-15
Trycklov: 2006-02-15
Reservationer 34
bet 2005/06:SoU12

Nationell alkoholhandlingsplan (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nationell

alkoholhandlingsplan. Planen anger inriktningen för hur samhället ska förstärka sina insatser för att förebygga alkoholskador under åren 2006-2010. Den föreslår också hur insatserna ska följas upp. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende. Viktiga delmål är bland annat att ingen alkoholkonsumtion ska förekomma under uppväxten, i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten, att skjuta upp alkoholdebuten, att utveckla fler alkoholfria miljöer samt att bekämpa den illegala alkoholhanteringen. Alkoholpolitiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-22
4

Beslut

Beslut: 2006-02-22
37 förslagspunkter, 30 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So6 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m440011
c18004
fp41007
kd02904
v22006
mp13004
-2000
Totalt26929051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Folkhälsopolitiska förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So1 yrkande 2, 2005/06:So5 yrkande 1 och 2005/06:So7 yrkande 1.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

3. Alkoholpolitikens huvudinriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om huvudinriktningen av alkoholpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:30 punkt 2 och avslår motionerna 2005/06:Sk385 yrkandena 3 och 6, 2005/06:Sk414 yrkande 3, 2005/06:Ju332 yrkande 18, 2005/06:Ju382 yrkande 11, 2005/06:So1 yrkandena 1 i denna del, 3 och 4, 2005/06:So3 yrkandena 2 och 3, 2005/06:So5 yrkande 2, 2005/06:So7 yrkande 2, 2005/06:So401 yrkande 2, 2005/06:So508 yrkande 2, 2005/06:So549 yrkande 8, 2005/06:So637 yrkande 5 och 2005/06:So708 yrkandena 3 och 7.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (c)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m004510
c01804
fp41007
kd60234
v20026
mp00134
-1010
Totalt197188549

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Alkoholpolitikens internationella inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U338 yrkande 18 i denna del, 2005/06:So2 yrkande 3, 2005/06:So3 yrkande 15, 2005/06:So250 yrkande 2, 2005/06:So493, 2005/06:So508 yrkande 1, 2005/06:So549 yrkandena 5 och 6, 2005/06:So635 yrkande 1, 2005/06:So637 yrkande 2, 2005/06:So645 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:So708 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (c)

5. Samordning av Alkoholkommittén och den nationella narkotikasamordnaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So2 yrkande 1.

Reservation 9 (fp)

6. Lördagsöppet på Systembolaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So708 yrkande 8.

Reservation 10 (kd)

7. Utsatta barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So602 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (m)

8. Alkoholfri uppväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So1 yrkande 5, 2005/06:So3 yrkande 4, 2005/06:So5 yrkande 4, 2005/06:So7 yrkande 4, 2005/06:So470 yrkande 4, 2005/06:So524 yrkande 1, 2005/06:So700 yrkande 1 och 2005/06:So708 yrkande 6.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m045010
c01804
fp04107
kd02904
v22006
mp13004
-2000
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Informationsinsatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So250 yrkandena 6 och 7, 2005/06:So253 yrkande 3 och 2005/06:So644 yrkande 1.

10. Frivilligorganisationernas betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So5 yrkande 5 och 2005/06:So7 yrkande 5.

Reservation 13 (m)

11. Ålderskontrollen vid försäljning av folköl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So231, 2005/06:So313 yrkande 1, 2005/06:So383, 2005/06:So549 yrkande 2, 2005/06:So612, 2005/06:So622 och 2005/06:Kr412 yrkande 9.

Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m450010
c18004
fp41007
kd00294
v12106
mp13004
-1100
Totalt249222949

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Ändrade regler vid försäljning av folköl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So238.

Reservation 16 (m)

13. Alkoläsk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So250 yrkande 5, 2005/06:So253 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So524 yrkande 2.

Reservation 17 (kd)

14. Vård och behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So2 yrkandena 2 och 11 samt 2005/06:So261.

15. Missbrukande kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So613 yrkande 6, 2005/06:So401 yrkande 4 och 2005/06:So431 yrkande 9.

Reservation 18 (v)

16. Alkoholförebyggande arbete inom primärvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So2 yrkande 10.

17. Vårdgaranti för missbrukarvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So703 yrkande 16 och 2005/06:So704 yrkande 3.

Reservation 19 (kd)

18. Alkoholfritt arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So3 yrkandena 5 och 6, 2005/06:So5 yrkande 7 och 2005/06:So7 yrkande 7.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

19. Alkoholfria graviditeter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So5 yrkande 8, 2005/06:So7 yrkande 8 och 2005/06:So324 yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

20. Tvångsvård av gravida kvinnor med missbruksproblem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So269 och 2005/06:So325.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m045010
c11704
fp04107
kd02904
v22006
mp13004
-2000
Totalt168132049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Nationellt kunskapscentrum vid Sahlgrenska/Östra i Göteborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So423 yrkande 5.

22. Uppföljning av kommunernas tillståndsgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So549 yrkande 7.

23. Tillfälliga undantag från gällande lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So304.

Reservation 23 (m)

24. Serveringstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So204 och 2005/06:So529.

25. Servering i teater- och konserthusfoajéer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So274.

Reservation 24 (m)

26. Beviljande av serveringstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So300 och 2005/06:So589.

Reservation 25 (kd)

27. Överklagande av serveringstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So542.

28. Tillsyn över serveringstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So675 yrkandena 1 och 2.

29. Åtgärder mot illegal alkoholhantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju332 yrkande 20, 2005/06:So1 yrkandena 6-8, 2005/06:So2 yrkande 6, 2005/06:So3 yrkande 8, 2005/06:So290 och 2005/06:So637 yrkande 4.

Reservation 26 (m, c, fp)
Reservation 27 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m045010
c01705
fp04008
kd00294
v22006
mp13004
-2000
Totalt1661023051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Styrning, ansvar och samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So5 yrkande 9 i denna del och 2005/06:So7 yrkande 9 i denna del.

Reservation 28 (fp)

31. Detaljhandelsmonopolet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So2 yrkande 5, 2005/06:So3 yrkande 14 och 2005/06:So370.

Reservation 29 (m)
Reservation 30 (c)

32. Gårdsförsäljning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So210, 2005/06:So232, 2005/06:So302, 2005/06:So375 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So395, 2005/06:So491, 2005/06:So692, 2005/06:MJ441 yrkande 10, 2005/06:N440 yrkande 6 och 2005/06:N474 yrkande 14.

Reservation 31 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m045010
c01804
fp32709
kd26115
v22006
mp9404
-2000
Totalt21975154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Alkohol i livsmedelsaffärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So222.

34. Distansförsäljning av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So227, 2005/06:So549 yrkande 1 och 2005/06:So700 yrkande 6.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (v)

35. Åldersdiskriminering på Systembolaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So285.

36. Alkoholreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So313 yrkande 3.

Reservation 34 (kd)

37. Varningstexter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So2 yrkande 12, 2005/06:So495, 2005/06:So508 yrkande 3 och 2005/06:So525.