Nationell alkoholhandlingsplan

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2006

Beslut

Nationell alkoholhandlingsplan (SoU12)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nationell alkoholhandlingsplan. Planen anger inriktningen för hur samhället ska förstärka sina insatser för att förebygga alkoholskador under åren 2006-2010. Den föreslår också hur insatserna ska följas upp. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende. Viktiga delmål är bland annat att ingen alkoholkonsumtion ska förekomma under uppväxten, i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten, att skjuta upp alkoholdebuten, att utveckla fler alkoholfria miljöer samt att bekämpa den illegala alkoholhanteringen. Alkoholpolitiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nationell alkoholhandlingsplan (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nationell

alkoholhandlingsplan. Planen anger inriktningen för hur samhället ska förstärka sina insatser för att förebygga alkoholskador under åren 2006-2010. Den föreslår också hur insatserna ska följas upp. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende. Viktiga delmål är bland annat att ingen alkoholkonsumtion ska förekomma under uppväxten, i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten, att skjuta upp alkoholdebuten, att utveckla fler alkoholfria miljöer samt att bekämpa den illegala alkoholhanteringen. Alkoholpolitiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.