Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU24

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 20 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-20
Justering: 2021-05-27
Trycklov: 2021-05-28
Betänkande 2020/21:NU24

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-04-29
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-01
Debatt i kammaren: 2021-06-02
4

Beslut

Beslut: 2021-06-02