Naturolyckor och klimatfrågor

Försvarsutskottets bet 2013/14:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om naturolyckor och klimatfrågor (FöU4)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om naturolyckor och klimatfrågor. Skälet är bland annat att regeringen och olika myndigheter redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en nationell strategi och ansvar för genomförande av klimatanpassningsåtgärder, förebyggande av naturolyckor kring Mälaren, Vänern och Göta älv samt räddningstjänst i samband med översvämningar. Andra motioner handlar om markägares möjligheter att förebygga översvämningar, ersättning i samband med naturkatastrofer samt dna-märkning av olja som transporteras till havs.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-05
Justering: 2013-11-12
Betänkande publicerat: 2013-12-09
Trycklov: 2013-12-06
Reservationer 4
bet 2013/14:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2013-11-05, 2013-10-24

Nej till motioner om naturolyckor och klimatfrågor (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om naturolyckor och klimatfrågor. Skälet är bland annat att regeringen och olika myndigheter redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en nationell strategi och ansvar för genomförande av klimatanpassningsåtgärder, förebyggande av naturolyckor kring Mälaren, Vänern och Göta älv samt räddningstjänst i samband med översvämningar. Andra motioner handlar om markägares möjligheter att förebygga översvämningar, ersättning i samband med naturkatastrofer samt dna-märkning av olja som transporteras till havs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-22
4

Beslut

Beslut: 2014-01-22
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell strategi och ansvar för klimatanpassningsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP) yrkande 4,
2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 1, 6 och 7,
2013/14:C222 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 2 och
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M940013
MP02104
FP19005
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt25539055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Avtappning och skredsäkerhet i Mälaren, Vänern och Götaälvdalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall (M),
2012/13:Fö214 av Göran Lindell och Anders Åkesson (båda C),
2012/13:Fö217 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M),
2012/13:Fö231 av Camilla Waltersson Grönvall (M),
2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:Fö238 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) och
2013/14:Fö239 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M).

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M950012
MP02104
FP19005
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt25639054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Räddningstjänstens befogenheter och organisation vid översvämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö212 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M) och
2013/14:Fö222 av Maria Plass (M).

4. Markägares möjligheter att förebygga översvämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö201 av Anders Andersson (KD) och
2013/14:Fö215 av Anders Andersson (KD).

5. Ersättning för skador vid naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö224 av Lars Gustafsson (KD),
2012/13:Fö207 av Roland Utbult (KD),
2012/13:Fö209 av Catharina Bråkenhielm (S),
2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. (MP),
2013/14:Fö217 av Peter Rådberg m.fl. (MP),
2013/14:Fö219 av Lars Gustafsson (KD) och
2013/14:Fö227 av Mats Pertoft (MP).

Reservation 3 (S, V)
Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M940013
MP00214
FP19005
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt1641092155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Dna-märkning av olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ202 av Anders Andersson (KD) yrkande 2.