Naturresursfrågor och vattenrätt

BoUs bet 2005/06:BoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU11)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med anledning av ett motionsförslag om åtgärder till förmån för fiske. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-06
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-21
Trycklov: 2006-04-21
Reservationer 17
bet 2005/06:BoU11

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU11)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-03
4

Beslut

Beslut: 2006-05-03
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lokaliseringsfrågor avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N307 yrkande 9, 2005/06:Bo231 och 2005/06:Bo300 yrkande 13 i denna del.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m04807
c15007
fp301512
kd210012
v22006
mp13004
-2000
Totalt21749578

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Yrkesfiskets intressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ451 yrkande 4.

3. Ansvaret för uttjänta vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo256 yrkande 17 och 2005/06:Bo284.

Reservation 3 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m04807
c14008
fp036012
kd200013
v22006
mp13004
-2000
Totalt18484081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Krav avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N307 yrkandena 6-8 och 2005/06:Bo300 yrkande 13 i denna del.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)

5. Åtgärder som påskyndar vindkraftsutbyggnaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N338 yrkande 15 och 2005/06:Bo323.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (mp)

6. Omprövning av vattendomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ520 yrkande 3, 2005/06:MJ596 yrkande 23 och 2005/06:Bo235.

Reservation 9 (c, v, mp)
Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m20467
c01408
fp360012
kd002112
v02206
mp01304
-0200
Totalt152516779

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Åtgärder till förmån för fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ520 yrkande 2 och avslår motionerna 2005/06:MJ355 yrkande 1 och 2005/06:Bo210.

Reservation 12 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114030
m48007
c15007
fp360012
kd210012
v23005
mp13004
-2000
Totalt158114077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Muddring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ240.

Reservation 13 (m)

9. Utrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo306.

10. Nationalstadsparken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo227 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo240 yrkande 1 och 2005/06:Bo283 yrkandena 1-3.

Reservation 14 (c)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m48007
c00157
fp360012
kd210012
v23005
mp01304
-1100
Totalt243141577

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Ny nationalstadspark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo201.

12. Vattenförsörjning som riksintresse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ596 yrkande 27.

Reservation 16 (c, kd)

13. Betesrätt vid fäbodbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ594 yrkande 24.

Reservation 17 (c, fp, kd, v)