Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Riksdagen vill se allmän jakt på skarv (MJU14)

Skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. Hela öar har blivit förstörda av fågelartens spillning och häckning. EU:s regler sätter stopp för allmän jakt på skarv. Riksdagen vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Riksdagen gjorde ett sådant tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2011/12:MJ257 och 2011/12:MJ301 föreslår utskottet ett tillkännagivande om allmän jakt på skarv. Avslag på övriga motioner. Med bifall till motion 2011/12:MJ257 och 2011/12:MJ301 föreslår utskottet ett tillkännagivande om allmän jakt på skarv. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-16
Justering: 2012-04-12
Betänkande publicerat: 2012-04-16
Trycklov: 2012-04-16
Reservationer 18
Betänkande 2011/12:MJU14

Miljö- och jordbruksutskottet vill se allmän jakt på skarv (MJU14)

Skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. Hela öar har blivit förstörda av fågelartens spillning och häckning. EU:s regler sätter stopp för allmän jakt på skarv. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Utskottet vill att riksdagen gör ett sådant tillkännagivande till regeringen.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-25
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
23 förslagspunkter, 21 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionaliserad rovdjursförvaltning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ241 yrkande 1 och 2011/12:MJ470 yrkande 4.

Reservation 1 (MP, V)

2. Miniminivåer för rovdjursstammarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ241 yrkandena 7 och 9.

Reservation 2 (MP, V)

3. Åtgärder för att förstärka vargstammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ382 yrkande 19.

Reservation 3 (S, V)

4. Vargstammens populationsstorlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ344, 2011/12:MJ382 yrkande 18 och 2011/12:MJ470 yrkande 3.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)

5. Licensjakt på varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ313 av Anna Steele (FP),
2011/12:MJ431 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2011/12:MJ458 av Jan Lindholm (MP) och
2011/12:MJ470 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (MP, V)

6. Skyddsjakt på varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ241 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6,
2011/12:MJ314 av Margareta B Kjellin (M) och
2011/12:MJ470 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 7 (MP, V)

7. Talerätt för organisationer i jaktfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ470 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 8 (MP, V)

8. Jakt på skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om allmän jakt på skarv.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:MJ257 av Suzanne Svensson m.fl. (S) och
2011/12:MJ301 av Anders Åkesson (C).

Reservation 9 (MP, V)

9. Förvaltningsplan för skarv m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ231, 2011/12:MJ236 i denna del, 2011/12:MJ260 i denna del, 2011/12:MJ302 i denna del och 2011/12:MJ319.

10. Markvärdering vid expropriation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ226 yrkande 1, 2011/12:MJ398 yrkande 2 och 2011/12:MJ424.

11. Kvalitet på frivilliga avsättningar av skogsmark m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ226 av Anders Sellström (KD) yrkande 2,
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 15,
2011/12:MJ386 av Christian Holm m.fl. (M) och
2011/12:MJ387 av Per-Ingvar Johnsson och Karin Nilsson (båda C).

Reservation 10 (S, V)

12. Frivilliga avsättningar som naturvårdsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ332 yrkande 1.

Reservation 11 (V)

13. Skoterleder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ360 och 2011/12:MJ373.

Reservation 12 (S)

14. Strandskyddsregler avseende sjöbodar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ315 yrkandena 1-3.

15. Marina skyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ271 yrkandena 1 och 2, 2011/12:MJ295 och 2011/12:MJ417.

Reservation 13 (MP, V)

16. Fiske i Natura 2000-områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ270 yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (MP, V)

17. Oljeskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ291 yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt168131050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Användning av vattenskoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ320.

Reservation 16 (S, MP, V)

19. Allemansrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ261, 2011/12:MJ272, 2011/12:MJ324 och 2011/12:MJ392.

20. Handredskapsfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ395.

21. Främmande arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ376 yrkande 9, 2011/12:MJ398 yrkande 6 och 2011/12:MJ406.

Reservation 17 (S)

22. Internationella överenskommelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ382 yrkande 17 och 2011/12:MJ398 yrkande 4.

Reservation 18 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt168131050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.