Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Regeringen bör undersöka om licensjakten på varg kan utökas (MJU15)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade drygt 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör naturvård och biologisk mångfald. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, jakt på säl, rovdjurspolitik, allemansrätten samt skyddad skog och mark.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10 ett tillkännagivande om att regeringen ska se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

109 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-04-29
Trycklov: 2020-04-29
Reservationer 37
Betänkande 2019/20:MJU15

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-04-21, 2020-04-02

Regeringen bör undersöka om licensjakten på varg kan utökas (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om tillkännagivande lades fram när utskottet behandlade drygt 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör naturvård och biologisk mångfald. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, jakt på säl, rovdjurspolitik, allemansrätten samt skyddad skog och mark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-06
Debatt i kammaren: 2020-05-07
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
27 förslagspunkter, 23 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetet för biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 45 och

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

2. Handel med hotade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 17 och

2019/20:1533 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP).

Reservation 3 (SD)

3. Invasiva främmande arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M)

4. Reglering av gentekniken Crispr-Cas9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


5. Lagstiftningen om genteknik i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 33,

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 40 och 42,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 43 och

2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 6 (M, SD)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

6. Utvärderingsmetod för att ändra arters skyddsstatus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 9 (M, SD, KD)

7. Genomförandet av art- och habitatdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 10 (M, SD, KD)

8. Naturvårdsdirektiven i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:279 av Lars Thomsson (C),

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 13 och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (SD)

9. Jakt på säl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:415 av Solveig Zander (C) yrkande 3 i denna del,

2019/20:501 av Anders Åkesson m.fl. (C),

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 21,

2019/20:1009 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M) i denna del,

2019/20:1367 av Åsa Lindestam (S),

2019/20:1585 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2 i denna del,

2019/20:1745 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 4,

2019/20:2105 av Lina Nordquist och Joar Forssell (båda L) yrkande 2,

2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13 och

2019/20:3408 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7 i denna del.

Reservation 13 (M, SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)

10. Ersättning för sälavskjutning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 16 (SD)

11. Förvaltning av skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 25, 26 och 28 samt

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 17 (M, SD)
Reservation 18 (KD)

12. Oljering av skarvägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 20 och

2019/20:1461 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 19 (SD)

13. Förvaltning av andra stora fåglar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1636 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) yrkandena 1-3 och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 12 i denna del.

Reservation 20 (M)

14. Förvaltning av den skandinaviska vargstammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:511 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) yrkande 4,

2019/20:882 av Pål Jonson (M) och

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 21 (SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 18 0 294


15. Rovdjursförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 6,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 17 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 22 (M, SD, KD)
Reservation 23 (C)

16. Vargföryngring i renskötselområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 9 och

2019/20:995 av Helén Pettersson (S).

Reservation 24 (SD)

17. Skyddsjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:313 av Magnus Persson (SD),

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 3.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (KD)

18. Licensjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10 och

avslår motion

2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 5.

Reservation 27 (S, V, MP)
Reservation 28 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 23 3 294


19. Rovdjursangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:2090 av Lina Nordquist (L) yrkandena 1-3,

2019/20:2551 av Per Åsling (C) yrkande 2,

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 10 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 9 och 10.

Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (C)

20. Allemansrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:773 av Mikael Eskilandersson (SD),

2019/20:1314 av Sten Bergheden (M) i denna del,

2019/20:1674 av Sten Bergheden (M) och

2019/20:2186 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkande 2.

Reservation 31 (SD)

21. Äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2564 av Mats Green (M),

2019/20:2566 av Mats Green (M) och

2019/20:2567 av Mats Green (M).

22. Skyddad skog och mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 6, 10 och 20,

2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 13 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 2 0 3 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 10 14 294


23. Naturreservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2226 av Sten Bergheden (M).

24. Marina skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 35 (V)

25. Strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1451 av Michael Anefur (KD),

2019/20:1675 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 56.

Reservation 36 (KD)

26. Vandringsleder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:343 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 37 (SD)

27. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.