Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU16

Planerat beslutsdatum: 22 april 2021

Nästa händelse: Beredning 16 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

120 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-06
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-19
Betänkande 2020/21:MJU16

Alla beredningar i utskottet

2021-04-06, 2021-03-16
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-21
Debatt i kammaren: 2021-04-22
4

Beslut

Beslut: 2021-04-22