Naturvård och områdesskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla (MJU9)

Strandskyddsreglerna behöver förändras och bli mer flexibla. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att förändra strandskyddslagstiftningen.

Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter. Under 2009 gjordes strandskyddsreglerna om i syfte att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna. Men riksdagen tycker inte att reformen har fått tillräckligt genomslag. Riksdagen ser att reglerna fortfarande hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Riksdagen anser därför att reglerna bör reformeras så att det bland annat blir möjligt att ge fler undantag från strandskyddsreglerna.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2016/17:820 yrkandena 13, 15 och 17, 2016/17:2011 yrkande 12 i denna del, 2016/17:2863 yrkande 6, 2016/17:3096 yrkande 10 i denna del, 2016/17:3118 yrkande 17, 2016/17:3192 yrkande 34 och 2016/17:3378 yrkande 10 i denna del ett tillkännagivande om reformering av strandskyddet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla (MJU9)

Strandskyddsreglerna behöver förändras och bli mer flexibla. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att förändra strandskyddslagstiftningen.

Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter. Under 2009 gjordes strandskyddsreglerna om i syfte att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna. Men miljö- och jordbruksutskottet tycker inte att reformen har fått tillräckligt genomslag. Utskottet ser att reglerna fortfarande hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Utskottet tycker därför
att reglerna bör reformeras så att det bland annat blir möjligt att ge fler undantag från strandskyddsreglerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.