Naturvård och områdesskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.