Naturvård och områdesskydd

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-27
Trycklov: 2018-03-02
Reservationer 8
bet 2017/18:MJU9

Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Naturreservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.

Reservation 1 (L)

2. Dynamiskt naturskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 76.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 282 19 0 48


3. Skydd av marina områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:1801 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 3 (C, L)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 0 0 15 6
L 0 17 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 250 36 15 48


4. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:870 av Patrik Engström m.fl. (S),

2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S),

2017/18:2431 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) i denna del,

2017/18:2537 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) yrkande 2 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 23 0 1 1
C 0 0 19 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 267 14 20 48


5. Tillämpning och tolkning av strandskyddsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:732 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1.

6. Skötsel och finansiering av leder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 25.

Reservation 7 (L)

7. Terrängkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1730 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 261 40 0 48


8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.