Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

Utrikesutskottets bet 2011/12:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2012

Beslut

Sverige ska skriva på konventionen om klusterammunition (UU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition. Syftet med konventionen är att förhindra en fortsatt användning av klusterammunition och att komma till rätta med de svåra humanitära problem som klusterammunition fört med sig i länder där sådan ammunition har använts. Spridningen av massförstörelsevapen utgör ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet. Därför måste alla former av massförstörelsevapen avvecklas, anser riksdagen.

Under drygt ett år har utrikesutskottet arbetet med ett särskilt betänkande om nedrustnings- och icke-spridningsfrågor samt konventionella vapen. Utskottet välkomnar förslag och initiativ som stärker arbetet med att förhindra användningen av kemiska och biologiska vapen. Konventionell rustningskontroll i Europa är, enligt utskottet, fortfarande av stor betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Utskottet vill att regeringen fortsätter att visa stort engagemang för dessa frågor, bland annat genom att vid behov uppdatera de avtal som finns och arbeta för att de åtaganden man har ingått genomförs. Utskottet lyfter också fram att små och lätta vapen orsakar fler dödsoffer och mer lidande än andra typer av vapen. Därför är det viktigt att den okontrollerade spridningen av dessa vapen stoppas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-02-14
Justering: 2012-02-23
Betänkande publicerat: 2012-03-01
Trycklov: 2012-02-27
Reservationer 7
bet 2011/12:UU7

Alla beredningar i utskottet

2012-02-14, 2012-02-02, 2012-01-24, 2011-12-15

Sverige ska skriva på konventionen om klusterammunition (UU7)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition. Syftet med konventionen är att förhindra en fortsatt användning av klusterammunition och att komma till rätta med de svåra humanitära problem som klusterammunition fört med sig i länder där sådan ammunition har använts. Spridningen av massförstörelsevapen utgör ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet. Därför måste alla former av massförstörelsevapen avvecklas, anser utskottet

Under drygt ett år har utrikesutskottet arbetet med ett särskilt betänkande om nedrustnings- och icke-spridningsfrågor samt konventionella vapen. Utskottet välkomnar förslag och initiativ som stärker arbetet med att förhindra användningen av kemiska och biologiska vapen. Konventionell rustningskontroll i Europa är, enligt utskottet, fortfarande av stor betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Utskottet vill att regeringen fortsätter att visa stort engagemang för dessa frågor, bland annat genom att vid behov uppdatera de avtal som finns och arbeta för att de åtaganden man har ingått genomförs. Utskottet lyfter också fram att små och lätta vapen orsakar fler dödsoffer och mer lidande än andra typer av vapen. Därför är det viktigt att den okontrollerade spridningen av dessa vapen stoppas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-14
4

Beslut

Beslut: 2012-03-15
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Strategiska och taktiska kärnvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U203, 2010/11:U239 yrkandena 1-3, 2010/11:U295, 2010/11:U306 yrkandena 40, 41 och 45, 2011/12:U220, 2011/12:U224, 2011/12:U256 yrkandena 1 och 2, 2011/12:U262 yrkande 2, 2011/12:U288 yrkandena 1-4 och 2011/12:U315 yrkandena 41, 42 och 46.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S196015
M950012
MP02005
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt171134044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kärnvapenfri zon i Europa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U245 yrkande 4.

Reservation 2 (MP, V)

3. Bombkapsel 90, transit och investeringar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkande 43, 2011/12:U12 yrkandena 1 och 2, 2011/12:U13, 2011/12:U14 yrkandena 1-3, 2011/12:U15 yrkandena 1-4, 2011/12:U235 yrkandena 1-4, 2011/12:U241 och 2011/12:U315 yrkande 44.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M950012
MP00205
FP21003
C19004
SD00190
V00172
KD16003
-0001
Totalt151975645

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Små och lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkande 42, 2011/12:U276 yrkandena 1-3 och 2011/12:U315 yrkande 43.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S119416
M950012
MP02005
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt171399445

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels konventionen om klusterammunition och dels antar regeringens förslag till lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:47 punkterna 1 och 2.