Nedrustningsfrågor

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2020

Beslut

Nej till motioner om nedrustningsfrågor (UU9)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om olika nedrustningsfrågor. Anledningen till detta är bland annat pågående arbete inom existerande internationella överenskommelser på området.

Utskottets förslag till beslut: 1. Nedrustning Riksdagen avslår motionerna 2019/20:775 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3, 2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7, 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 14 och 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. Reservation 1 (V) 2. Införsel av kärnvapen Riksdagen avslår motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S). Reservation 2 (V) 3. Motion som bereds förenklat Riksdagen avslår motion 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-16
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:UU9

Alla beredningar i utskottet

2020-03-26, 2020-03-03

Nej till motioner om nedrustningsfrågor (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om olika nedrustningsfrågor. Anledningen till detta är bland annat pågående arbete inom existerande internationella överenskommelser på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-22
Debatt i kammaren: 2020-04-23
4

Beslut

Beslut: 2020-04-23
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:775 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 14 och

2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S).

Reservation 1 (V)

2. Införsel av kärnvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


3. Motion som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S).