Nedrustningsfrågor

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2020

Beslut

Nej till motioner om nedrustningsfrågor (UU9)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om olika nedrustningsfrågor. Anledningen till detta är bland annat pågående arbete inom existerande internationella överenskommelser på området.

Utskottets förslag till beslut: 1. Nedrustning Riksdagen avslår motionerna 2019/20:775 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3, 2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7, 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 14 och 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. Reservation 1 (V) 2. Införsel av kärnvapen Riksdagen avslår motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S). Reservation 2 (V) 3. Motion som bereds förenklat Riksdagen avslår motion 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-03, 2020-03-26

Nej till motioner om nedrustningsfrågor (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om olika nedrustningsfrågor. Anledningen till detta är bland annat pågående arbete inom existerande internationella överenskommelser på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.