Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2007

Beslut

Socialavgifter för unga sänks (SfU10)

Arbetsgivaravgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, och den allmänna löneavgiften sänks för anställda som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Syfte är att underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden. Avgifterna sänks därmed från 32,42 till 21,31 procent. För andra halvåret 2007 blir det en något lägre nedsättning till 22,71 procent, för att inte påverka ålderspensionsavgiften. Det blir en motsvarande sänkning även för enskilda företagare i samma ålder som betalar egenavgifter. I deras fall sänks de totala avgifterna, om inte extra karenstid valts, från 30,71 till 20,45 procent. De avgifter som betalas får aldrig understiga ålderspensionsavgiften.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-19
Justering: 2007-05-16
Betänkande publicerat: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-16
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:SfU10

Socialavgifter för unga sänks (SfU10)

Arbetsgivaravgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, och den allmänna löneavgiften sänks för anställda som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Syfte är att underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden. Avgifterna sänks därmed från 32,42 till 21,31 procent. För andra halvåret 2007 blir det en något lägre nedsättning till 22,71 procent, för att inte påverka ålderspensionsavgiften. Det blir en motsvarande sänkning även för enskilda företagare i samma ålder som betalar egenavgifter. I deras fall sänks de totala avgifterna, om inte extra karenstid valts, från 30,71 till 20,45 procent. De avgifter som betalas får aldrig understiga ålderspensionsavgiften. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-23
4

Beslut

Beslut: 2007-05-23
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsättning av socialavgifter för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980),
4. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:84 och avslår motionerna
2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 1,
2006/07:Sf11 av Josefin Brink m.fl. (v) och
2006/07:Sf12 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m88009
c24005
fp24004
kd22002
v01903
mp01603
Totalt158152039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uppföljning av reformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (s)

3. Minskade socialavgifter inom tjänstesektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 93 och
2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 3 (s, v)

4. Arbetsgivaravgifter vid anställning av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf232 av Mauricio Rojas (fp) yrkande 16.

5. Arbetsgivaravgifter för visstidsanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180012
m88009
c24005
fp24004
kd22002
v01903
mp15013
Totalt29119138

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Avgiftsskyldighet för begränsat skattskyldiga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf202 av Luciano Astudillo (s).

7. Avgiftsskyldighet för ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf201 av Lennart Pettersson (c),
2006/07:Sf255 av Thomas Strand m.fl. (s) och
2006/07:Sf260 av Lars U Granberg och Karin Åström (båda s).