Norden

Utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2011

Beslut

Nordiskt samarbete (UU3)

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under 2010 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-10-13
Justering: 2011-10-18
Betänkande publicerat: 2011-10-19
Trycklov: 2011-10-19
Reservationer 11
Betänkande 2011/12:UU3

Alla beredningar i utskottet

2011-10-13, 2011-10-05

Nordiskt samarbete (UU3)

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under 2010 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-10-26
4

Beslut

Beslut: 2011-10-26
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 oktober 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U16 yrkandena 1 och 4, 2010/11:U205, 2010/11:U241, 2010/11:U263 yrkande 1, 2010/11:U306 yrkandena 46 och 48, 2010/11:U311, 2011/12:U246, 2011/12:U270, 2011/12:U272, 2011/12:U282, 2011/12:U312, 2011/12:U315 yrkandena 47 och 49 samt 2011/12:N303 yrkande 13.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M950012
MP21301
FP20004
C20003
SD16012
V00163
KD16003
-0001
Totalt189961747

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Nordiskt klimatsamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U17 yrkandena 1-6, 2010/11:U252 och 2010/11:U305.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S921118
M950012
MP02401
FP20004
C20003
SD17002
V01603
KD16003
-0001
Totalt26041147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Nordiskt samarbete om hbt-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U317 yrkande 1, 2011/12:U204 yrkandena 11 och 12 samt 2011/12:U313 yrkande 1.

Reservation 4 (V)

4. Sexhandel och prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U278.

5. Norden som kärnvapenfri zon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U219.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP02401
FP20004
C20003
SD17002
V01603
KD16003
-0001
Totalt26240047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Nordgens framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U17 yrkande 8.

Reservation 6 (MP, V)

7. Snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U17 yrkande 7.

Reservation 7 (MP)

8. Gränshindersarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U16 yrkande 3, 2010/11:U217, 2010/11:U238, 2010/11:U275, 2010/11:U294, 2011/12:U218, 2011/12:U221, 2011/12:U225, 2011/12:U254, 2011/12:U271, 2011/12:U307 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:U321.

Reservation 8 (S, V)

9. Östersjösamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkande 51 och 2011/12:0 yrkande 52.

10. Samarbete med närområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U16 yrkande 5, 2010/11:U263 yrkande 2, 2010/11:U306 yrkandena 47 och 49 samt 2011/12:0 yrkandena 48 och 50.

11. Barentssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U16 yrkande 6, 2010/11:U306 yrkande 50, 2010/11:U310, 2011/12:0 yrkande 51 och 2011/12:U293.

Reservation 9 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S292018
M950012
MP10231
FP20004
C20003
SD17002
V01603
KD16003
-0001
Totalt1711082347

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Arktissamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U16 yrkande 2, 2010/11:U263 yrkande 3, 2011/12:U227, 2011/12:U333 yrkandena 1-6, 2011/12:Fö240 yrkande 12 och 2011/12:Ub210 yrkandena 1 och 3.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP00241
FP20004
C20003
SD17002
V00163
KD16003
-0001
Totalt168944047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Hbt-frågor i de baltiska länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U317 yrkande 2, 2011/12:U204 yrkande 13 och 2011/12:U313 yrkande 2.

14. Angränsande vattenzon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U214.

15. Norden i G20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U259.

16. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:90 och redogörelse 2010/11:NR1 till handlingarna.