Norden

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Nordiskt samarbete har granskats (UU18)

Nordiska rådets svenska delegation har i en redogörelse beskrivit sin verksamhet under 2015. Regeringen har i en skrivelse beskrivit verksamheten i Nordiska ministerrådet samma år. Utrikesutskottet har nu granskat de här handlingarna och riksdagen lade dem till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Nordiska rådet har haft flera möten under året som den svenska delegationen har deltagit i. Delegationen har även varit med i den parlamentariska Östersjökonferensen, den arktiska parlamentarikerkonferensen och den parlamentariska Barentskonferensen.

För Nordiska ministerrådet har tre områden varit prioriterade; grön omställning och klimat, arbetsmarknad och konkurrenskraft samt gränshinderarbetet. Rådet har bland annat samarbetat när det gäller EU-frågor, utrikespolitik och försvarspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen och skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 10 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-12
Justering: 2016-05-26
Trycklov: 2016-06-07
Reservationer 5
Betänkande 2015/16:UU18

Alla beredningar i utskottet

2016-05-12, 2016-04-28, 2016-04-19

Nordiskt samarbete har granskats (UU18)

Nordiska rådets svenska delegation har i en redogörelse beskrivit sin verksamhet under 2015. Regeringen har i en skrivelse beskrivit verksamheten i Nordiska ministerrådet samma år. Utrikesutskottet har nu granskat de här handlingarna och föreslår att riksdagen lägger dem till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Nordiska rådet har haft flera möten under året som den svenska delegationen har deltagit i. Delegationen har även varit med i den parlamentariska Östersjökonferensen, den arktiska parlamentarikerkonferensen och den parlamentariska Barentskonferensen.

För Nordiska ministerrådet har tre områden varit prioriterade; grön omställning och klimat, arbetsmarknad och konkurrenskraft samt gränshinderarbetet. Rådet har bland annat samarbetat när det gäller EU-frågor, utrikespolitik och försvarspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-14
Debatt i kammaren: 2016-06-15
4

Beslut

Beslut: 2016-06-15
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 25,

2015/16:2554 av Aron Emilsson och Cassandra Sundin (båda SD),

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 15 och

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 44 0 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 17 0 1 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 254 44 20 31


2. Gränshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2689 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 3 (KD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 44 0 0 4
MP 22 0 1 2
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 18 0 0 1
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 283 15 20 31


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 44 0 0 4
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 0 0 19 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 264 19 34 32


3. Övriga motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:890 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1162 av Patrick Reslow m.fl. (M),

2015/16:1219 av Mats Persson m.fl. (FP),

2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 och

2015/16:2660 av Cecilia Widegren (M).

4. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:90 och redogörelse 2015/16:NR1 till handlingarna.