Norden

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Sveriges arbete inom de nordiska och arktiska samarbetena har granskats (UU18)

Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete 2017 och Nordiska rådets svenska delegations redogörelse för 2017. I regeringens skrivelse redogörs det för samarbetet mellan de nordiska regeringarna, med fokus på verksamheten i Nordiska ministerrådet. I redogörelsen finns information om rådets verksamhet under 2017, inklusive de parlamentariska samarbetena som finns för Östersjöregionen, Arktis och Barentsregionen.

Riksdagen har valt att fokusera sin behandling på de nordiska och arktiska samarbetsområdena.

Riksdagen tycker att det nordiska samarbetet ska fortsätta att utvecklas inom områden där det finns ett mervärde av samarbete och erfarenhetsutbyte. Dessutom välkomnar riksdagen att det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet har fortsatt att utvecklas under de senaste åren. Riksdagen betonar att Sveriges samarbete med övriga arktiska stater är viktigt i en tid när Arktis strategiska betydelse ökar.

Riksdagen la skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena. Dessutom sa riksdagen nej till ett trettiotal motioner om Norden.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 28 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-21
Reservationer 8
Betänkande 2017/18:UU18

Alla beredningar i utskottet

2018-05-03, 2018-04-24, 2018-04-17

Sveriges arbete inom de nordiska och arktiska samarbetena har granskats (UU18)

Utrikesutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete 2017 och Nordiska rådets svenska delegations redogörelse för 2017. I regeringens skrivelse redogörs det för samarbetet mellan de nordiska regeringarna, med fokus på verksamheten i Nordiska ministerrådet. I redogörelsen finns information om rådets verksamhet under 2017, inklusive de parlamentariska samarbetena som finns för Östersjöregionen, Arktis och Barentsregionen.

Utskottet har valt att fokusera sin behandling på de nordiska och arktiska samarbetsområdena.

Utskottet tycker att det nordiska samarbetet ska fortsätta att utvecklas inom områden där det finns ett mervärde av samarbete och erfarenhetsutbyte. Dessutom välkomnar utskottet att det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet har fortsatt att utvecklas under de senaste åren. Utskottet betonar att Sveriges samarbete med övriga arktiska stater är viktigt i en tid när Arktis strategiska betydelse ökar.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen säger nej till ett trettiotal motioner om Norden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 15,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 25,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 22,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 15 och

2017/18:4045 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 34 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 20 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 4 4
Totalt 153 71 72 53


2. Arktis och Barentsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:458 av Björn Söder m.fl. (SD),

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 40,

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 16,

2017/18:1597 av Björn Söder m.fl. (SD),

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 24,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 7 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 45.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13,

2016/17:630 av Sara Karlsson (S),

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:490 av Jeff Ahl (SD) yrkande 3,

2017/18:962 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:1029 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3,

2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S),

2017/18:1834 av Mathias Tegnér (S),

2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S),

2017/18:2442 av Per Lodenius (C),

2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 20 och 21,

2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M),

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 13 och 14,

2017/18:4045 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 2, 4-7 och 9-11 samt

2017/18:4055 av Jeff Ahl och Olle Felten (båda SD) yrkandena 1-3.

4. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:90 och redogörelse 2017/18:NR1 till handlingarna.