Norden

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2019

Beslut

Det nordiska samarbetet under 2018 har behandlats (UU14)

Riksdagen har behandlat dels en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete under 2018, dels en redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation om verksamheten i Nordiska rådet under 2018. Redogörelsen ger också en övergripande beskrivning av verksamheten i den parlamentariska Östersjökonferensen, den arktiska parlamentarikerkonferensen och den parlamentariska Barentskonferensen.

Enligt riksdagen är det viktigt att Sverige fortsätter att stärka samarbetet med sina nordiska och baltiska grannar. Centrala samarbetsområden är ökad rörlighet, fortsatt integration och säkerhets- och miljöfrågor. Riksdagen tar även upp det arktiska samarbetet och betonar behovet av samarbete och dialog med alla regionala aktörer kring de stora utmaningar som Arktis står inför.

Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena. Riksdagen sa nej till de behandlade motionsförslagen om Norden och det nordiska samarbetet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 14 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-29
Reservationer 7
Betänkande 2018/19:UU14

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16, 2019-05-09, 2019-04-25

Det nordiska samarbetet under 2018 har behandlats (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat dels en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete under 2018, dels en redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation om verksamheten i Nordiska rådet under 2018. Redogörelsen ger också en övergripande beskrivning av verksamheten i den parlamentariska Östersjökonferensen, den arktiska parlamentarikerkonferensen och den parlamentariska Barentskonferensen.

Enligt utskottet är det viktigt att Sverige fortsätter att stärka samarbetet med sina nordiska och baltiska grannar. Centrala samarbetsområden är ökad rörlighet, fortsatt integration och säkerhets- och miljöfrågor. Utskottet tar även upp det arktiska samarbetet och betonar behovet av samarbete och dialog med alla regionala aktörer kring de stora utmaningar som Arktis står inför.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till de behandlade motionsförslagen om Norden och det nordiska samarbetet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-03
Debatt i kammaren: 2019-06-04
4

Beslut

Beslut: 2019-06-04
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 19 och 20,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 14 och

2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-13.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 0 0 58 4
C 0 0 28 3
V 27 0 0 1
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 10 0 0 6
- 0 0 0 1
Totalt 163 63 86 37


2. Arktis och Barentsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:8 av Björn Söder (SD),

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 19,

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 36,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 14,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 15 och

2018/19:3061 av Magnus Ek m.fl. (C).

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 63 7
SD 0 0 58 4
C 0 28 0 3
V 27 0 0 1
KD 0 0 19 3
L 14 0 3 2
MP 10 0 0 6
- 0 0 0 1
Totalt 142 28 143 36


3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

4. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:90 och redogörelse 2018/19:NR1 till handlingarna.