Nordiska rådet

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2001

Beslut

Nordiskt samarbete (UU13)

Riksdagen lade till handlingarna dels regeringens redogörelse för verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations redogörelse för verksamheten under 2000.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-04-17, 2001-04-24

Nordiskt samarbete (UU13)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna dels regeringens redogörelse för verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations redogörelse för verksamheten under 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.