Nordiskt samarbete år 1999

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2000

Beslut

Nordiskt samarbete under 1999 (UU9)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för inriktning på verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet under 1999 och Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-04-25, 2000-05-09

Nordiskt samarbete under 1999 (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för inriktning på verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet under 1999 och Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.