Nordiskt samarbete

Utrikesutskottets betänkande 1996/97:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1997

Beslut

Nordiskt samarbete (UU11)

Riksdagen behandlade dels regeringens redovisning av inriktningen på verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996. Skrivelsen och redogörelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-05-13
Justering: 1997-05-15
Betänkande 1996/97:UU11

Alla beredningar i utskottet

1997-05-13, 1997-05-07

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-05
4

Beslut

Beslut: 1997-06-05

Protokoll med beslut