Nordiskt samarbete

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2021

Nästa händelse: Justering 20 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 17 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-06
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-26
Betänkande 2020/21:UU4

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-04-29, 2021-04-22, 2021-04-15
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-01
Debatt i kammaren: 2021-06-02
4

Beslut

Beslut: 2021-06-02