Ny instansordning för arbetsmiljöärenden

Arbetsmarknadsutskottets bet 2007/08:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2008

Beslut

Ny instansordning för arbetsmiljöärenden (AU8)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny instansordning för arbetsmiljöärenden. I dag ska vissa av Arbetsmiljöverkets beslut överklagas hos regeringen. Riksdagens beslut innebär att från och med den 1 juli 2008 ska samtliga beslut från Arbetsmiljöverket få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, det vill säga hos länsrätt i första instans. Beslutet innebär också att prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-08
Trycklov: 2008-05-07
Reservationer 1
bet 2007/08:AU8

Ny instansordning för arbetsmiljöärenden (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny instansordning för arbetsmiljöärenden från och med den 1 juli 2008. I dag ska vissa av Arbetsmiljöverkets beslut överklagas hos regeringen. Med det nya förslaget ska samtliga beslut från Arbetsmiljöverket få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, det vill säga hos länsrätt i första instans. Förslaget innebär också att prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-15
4

Beslut

Beslut: 2008-05-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny instansordning i arbetsmiljöärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till
1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
2. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
3. lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
4. lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:62 punkterna 1-4 och avslår motionerna
2007/08:A5 av Torbjörn Björlund och Josefin Brink (båda v) yrkande 1 och
2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m89008
c24005
fp20008
kd19005
v01903
mp01603
Totalt152147050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Villkor för införande av ny instansordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A5 yrkande 2.

3. Ändring i arbetsmiljölagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ändrar sitt beslut med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU5 i fråga om antagande av förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160), såvitt avser 1 kap. 2 §, och beslutar att paragrafen i stället ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.