Ny kamerabevakningslag

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

En ny kamerabevakningslag införs (JuU36)

Regeringen har föreslagit att en ny kamerabevakningslag införs. Riksdagen är positiv till regeringens förslag i stort och sa ja till det. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018. Den nya kamerabevakningslagen innebär bland annat att

  • kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse
  • det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd när det finns risk för allvarlig brottslighet
  • det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården.

Samtidigt riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att avskaffa kravet på tillstånd för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning genom att myndigheternas kamerabevakning helt undantas från den nya kamerabevakningslagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkande att tillståndsplikten för Polismyndighetens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning ska tas bort. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 10
Betänkande 2017/18:JuU36

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-03

En ny kamerabevakningslag införs (JuU36)

Regeringen har föreslagit att en ny kamerabevakningslag införs. Justitieutskottet är positivt till regeringens förslag i stort och föreslår att riksdagen säger ja till det. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2018. Den nya kamerabevakningslagen innebär bland annat att

  • kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse
  • det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd när det finns risk för allvarlig brottslighet
  • det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att avskaffa kravet på tillstånd för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning genom att myndigheternas kamerabevakning helt undantas från den nya kamerabevakningslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-12
Debatt i kammaren: 2018-06-13
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4170 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 8
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 290 20 0 39


2. Ny kamerabevakningslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. kamerabevakningslag,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:231 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:4172 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

Reservation 2 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 0 35 0 7
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 250 40 20 39


3. Polisens kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ta bort tillståndsplikten för Polismyndighetens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning

genom att myndigheternas kamerabevakning helt undantas från den nya kamerabevakningslagen

och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14,

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2017/18:4172 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 2 och

2017/18:4176 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD).

Reservation 3 (V)

4. Polismyndighetens tillgång till befintliga kameror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2045 av Markus Wiechel (SD).

5. Kamerabevakning av viltåtel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:295 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C),

2017/18:1316 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 1,

2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) yrkande 1,

2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 74.

6. Handläggningstider för tillstånd för kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2998 av Jonas Jacobsson Gjörtler och Thomas Finnborg (båda M).

7. Skolors kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 10.

Reservation 4 (SD, -)

8. Kamerabevakning vid skyddsobjekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) och

2017/18:4177 av Roger Haddad m.fl. (L).

Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 0 16 0 3
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 274 16 20 39


9. Mer kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1309 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1805 av Robert Halef (KD),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.

10. Kamerabevakning på brottsutsatta platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 6 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 215 96 0 38


11. Enklare att kamerabevaka skogsmaskiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1786 av Staffan Danielsson och Kristina Yngwe (båda C) och

2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 298 13 0 38


12. Kamerabevakning på allmänna platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 9,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 5 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 19 och 20.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD, -)

13. Kommuners kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 17 och 18.

Reservation 10 (M)

14. Kamerabevakning på slakterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2827 av Sofia Arkelsten (M).