Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Ny lag om kontroll av ekologisk produktion (MJU14)

En ny lag om kontroll av ekologisk produktion ska ersätta den gamla. Syftet är att anpassa lagstiftningen till nya EU-regler och till lagar inom liknande områden, som livsmedelslagen. Den nya lagen har också kompletterats med ett antal bestämmelser, främst för att underlätta kontrollmyndigheternas arbete:

  • Kommunerna ska kunna samverka kring vilken kommun som ska genomföra kontrollen.
  • Kontrollmyndigheterna ska kunna omhänderta varor som inte uppfyller reglerna.
  • Kontrollmyndigheterna ska i vissa fall kunna begära hjälp av polisen.
  • Den som låter bli att anmäla sin verksamhet för kontroll ska kunna dömas att betala en straffavgift.

Kontrollorganens beslut ska kunna överklagas. Bestämmelserna om rätt att begära ut allmänna handlingar och bestämmelserna om sekretess ska gälla vid kontroll av ekologisk produktion. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till prop. 2012/13:55 punkt 1, avslag på punkt 2. Delvis bifall till motion 2012/13:MJ4 yrkande 2. Delvis bifall till motion 2012/13:MJ4 yrkande 1 och 2012/13:MJ5 vad avser lagförslagen i övrigt. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-21
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-05-03
Trycklov: 2013-05-03
Reservationer 9
bet 2012/13:MJU14

Alla beredningar i utskottet

2013-03-21, 2013-03-19

Ny lag om kontroll av ekologisk produktion (MJU14)

En ny lag om kontroll av ekologisk produktion ska ersätta den gamla. Syftet är att anpassa lagstiftningen till nya EU-regler och till lagar inom liknande områden, som livsmedelslagen. Den nya lagen har också kompletterats med ett antal bestämmelser, främst för att underlätta kontrollmyndigheternas arbete:

  • Kommunerna ska kunna samverka kring vilken kommun som ska genomföra kontrollen.
  • Kontrollmyndigheterna ska kunna omhänderta varor som inte uppfyller reglerna.
  • Kontrollmyndigheterna ska i vissa fall kunna begära hjälp av polisen.
  • Den som låter bli att anmäla sin verksamhet för kontroll ska kunna dömas att betala en straffavgift.

Kontrollorganens beslut ska kunna överklagas. Bestämmelserna om rätt att begära ut allmänna handlingar och bestämmelserna om sekretess ska gälla vid kontroll av ekologisk produktion. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2014. Miljöutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på förslaget till lag om kontroll av ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ4 yrkande 1 i denna del och 2012/13:MJ5 i denna del.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt27041038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utländska kontrollorgans myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kontroll av ekologisk produktion i de delar det avser 3 § med den ändringen att bestämmelsen får den lydelsen som utskottet föreslår i bilaga 3 samt 8 §.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:55 punkt 1 i denna del och motion
2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP20113
FP18006
C20003
SD19001
V17002
KD18001
Totalt3091138

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om kontroll av ekologisk produktion i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
b) avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:55 punkt 1 i denna del och motionerna
2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1 i denna del och
2012/13:MJ5 av Kew Nordqvist (MP) i denna del och
avslår proposition 2012/13:55 punkt 2.

4. Kontrollsystem i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ4 yrkande 3.

Reservation 2 (S)

5. Strategi för ekologisk jordbruksproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ445 yrkande 11.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt27241036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Nationella mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ377 yrkande 1.

Reservation 6 (SD)

7. Mål för offentlig konsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 yrkande 5.

Reservation 4 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD19001
V17002
KD18001
Totalt21697036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Mål för ekologisk certifierad jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 yrkande 20.

Reservation 5 (S, V)

9. Åtgärder för ökad ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ4 yrkande 4.

Reservation 7 (S)

10. Utredning och stöd till ekologiskt jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ445 yrkandena 1, 6-8 och 10.

Reservation 8 (MP, V)

11. Rådgivning och certifieringsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ445 yrkandena 4 och 5.

Reservation 9 (MP)