Ny lag om näringsförbud

Civilutskottets bet 2013/14:CU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Fler oseriösa företagare ska kunna meddelas näringsförbud (CU35)

En ny lag om näringsförbud ska ersätta den gamla. Den nya lagen ska stärka möjligheterna att meddela oseriösa företagare näringsförbud. Den innebär följande:

  • Kretsen av personer som kan få näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet. Det ska inte spela någon roll i vilken associationsrättslig form verksamheten bedrivs.
  • Kronofogdemyndigheten ska kalla den som har fått näringsförbud till ett inledande samtal för att informera om vad näringsförbudet innebär. Myndigheten kan då också få nödvändiga upplysningar om hur personen försörjer sig. Om det behövs kan det bli flera samtal. Om den kallade uteblir kan han eller hon få betala vite.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar gälla den 2 augusti 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-13
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-06-10
Trycklov: 2014-06-09
Reservationer 1
bet 2013/14:CU35

Alla beredningar i utskottet

2014-05-13, 2014-05-08

Fler oseriösa företagare ska kunna meddelas näringsförbud (CU35)

Regeringen föreslår en ny lag om näringsförbud som ska ersätta den gamla. Den nya lagen ska stärka möjligheterna att meddela oseriösa företagare näringsförbud. Den innebär följande:

  • Kretsen av personer som kan få näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet. Det ska inte spela någon roll i vilken associationsrättslig form verksamheten bedrivs.
  • Kronofogdemyndigheten ska kalla den som har fått näringsförbud till ett inledande samtal för att informera om vad näringsförbudet innebär. Myndigheten kan då också få nödvändiga upplysningar om hur personen försörjer sig. Om det behövs kan det bli flera samtal. Om den kallade uteblir kan han eller hon få betala vite.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 2 augusti 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-13
Debatt i kammaren: 2014-06-16
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny lag om näringsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om näringsförbud,
2. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
5. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
6. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
8. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
9. lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
10. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
11. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
12. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
13. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
14. lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548),
15. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
17. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
18. lag om ändring i lagen (2014:000) om näringsförbud.

1. Ny lag om näringsförbud

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om näringsförbud,
2. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
5. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
6. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
8. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
9. lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
10. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
11. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
12. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
13. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
14. lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548),
15. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
17. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
18. lag om ändring i lagen (2014:000) om näringsförbud.2. Kompletterande bestämmelser om polishämtning

Utskottets förslag:

Reservation 1 (SD)

2. Kompletterande bestämmelser om polishämtning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD01802
V17002
KD16003
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag