Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 17 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-17
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
Betänkande 2019/20:JuU9

Alla beredningar i utskottet

2019-10-17
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer