Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Ny ordning för Sveriges vaccinationsprogram (SoU20)

Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny ordning för Sveriges vaccinationsprogram (SoU20)

Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister.

De nya reglerna börjar enligt förslaget gälla den 1 januari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.