Ny skuldsaneringslag

LUs bet 2005/06:LU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2006

Beslut

Skuldsaneringen ska bli enklare och snabbare (LU35)

Från den 1 januari 2007 ska det bli enklare och gå snabbare att ansöka om skuldsanering. Den stora skillnaden mot tidigare är att kronofogdemyndigheten ska kunna fatta beslut om skuldsanering även i de fall fordringsägarna säger nej. Ett sådant beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. Dagens krav på att skuldsatta ska göra ett eget försök att komma överens med fordringsägarna innan de får ansöka om skuldsanering slopas. Liksom tidigare har kommunerna ansvar för att lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Genom den nya lagen får Konsumentverket ett ansvar för att stödja kommunernas budget- och skuldrådgivning. Skuldsanering innebär att den skuldsatta under en period, oftast fem år, ska leva på begränsade ekonomiska resurser och att det överskott som eventuellt finns fördelas mellan fordringsägarna. Om den skuldsatta har möjlighet att betala tillbaka pengar fastställs en betalningsplan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del samt av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-10
Trycklov: 2006-05-10
Reservationer 5
bet 2005/06:LU35

Skuldsaneringen ska bli enklare och snabbare (LU35)

Från den 1 januari 2007 ska det bli enklare och gå snabbare att ansöka om skuldsanering. Den stora skillnaden mot tidigare är att kronofogdemyndigheten ska kunna fatta beslut om skuldsanering även i de fall fordringsägarna säger nej. Ett sådant beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. Dagens krav på att skuldsatta ska göra ett eget försök att komma överens med fordringsägarna innan de får ansöka om skuldsanering slopas. Liksom tidigare har kommunerna ansvar för att lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Genom den nya lagen får Konsumentverket ett ansvar för att stödja kommunernas budget- och skuldrådgivning. Skuldsanering innebär att den skuldsatta under en period, oftast fem år, ska leva på begränsade ekonomiska resurser och att det överskott som eventuellt finns fördelas mellan fordringsägarna. Om den skuldsatta har möjlighet att betala tillbaka pengar fastställs en betalningsplan. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-18
4

Beslut

Beslut: 2006-05-19
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny skuldsaneringslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) skuldsaneringslag,
b) lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att 11 kap. 2 § får den utformning som utskottet föreslår i bilaga 3,
c) lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,
d) lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
e) lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
f) lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),
g) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
h) lag om ändring i lagen (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen
(1994:334),
i) lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:124 i denna del och avslår motionerna 2005/06:L7 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L8, 2005/06:L275, 2005/06:L277, 2005/06:L332 yrkande 2 och 2005/06:L370 yrkande 5.

Reservation 1 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m039016
c012010
fp370011
kd021012
v21007
mp16001
-0002
Totalt176720101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Andra åtgärder mot överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L237 yrkandena 1-4, 2005/06:L307 yrkandena 2 och 4, 2005/06:L362 och 2005/06:L370 yrkandena 1-4.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m390016
c001210
fp037011
kd210012
v00217
mp10151
-0002
Totalt1633748101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L322 och 2005/06:L368.

Reservation 5 (kd)