Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning (prop. 2005/06:65)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Koldioxidutsläpp i stället för vikt ska avgöra fordonsskatten (SkU15)

Från den 1 oktober 2006 ska bilens koldioxidutsläpp i stället för vikt avgöra hur mycket en bilägare ska betala i fordonsskatt. Syftet är att öka miljöstyrningen och gynna köp av bilar som släpper ut mindre koldioxid. Den nya fordonsskatten ska gälla för personbilar av årsmodell 2006 eller senare. Ju mindre koldioxid en bil släpper ut, desto lägre fordonsskatt ska ägaren betala. Skatten ska också gälla för bilar som är tillverkade före 2006 om de uppfyller miljöklass 2005, miljöklass EL eller miljöklass Hybrid. För övriga fordon ska ägaren även i fortsättningen betala skatt efter fordonets vikt. Den nya fordonsskatten består av två delar: ett grundbelopp på 360 kronor/år och ett koldioxidbelopp som beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut. För dieselbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med 3,5. Orsaken är att avgaskraven är lägre för dieselbilar och att skatten är lägre på dieselolja än på bensin. Den högre fordonsskatten ska kompensera för detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Koldioxidutsläpp i stället för vikt ska avgöra fordonsskatten (SkU15)

Från den 1 oktober 2006 ska bilens koldioxidutsläpp i stället för vikt avgöra hur mycket en bilägare ska betala i fordonsskatt. Syftet är att öka miljöstyrningen och gynna köp av bilar som släpper ut mindre koldioxid. Den nya fordonsskatten ska gälla för personbilar av årsmodell 2006 eller senare. Ju mindre koldioxid en bil släpper ut, desto lägre fordonsskatt ska ägaren betala. Skatten ska också gälla för bilar som är tillverkade före 2006 om de uppfyller miljöklass 2005, miljöklass EL eller miljöklass Hybrid. För övriga fordon ska ägaren även i fortsättningen betala skatt efter fordonets vikt. Den nya fordonsskatten består av två delar: ett grundbelopp på 360 kronor/år och ett koldioxidbelopp som beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut. För dieselbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med 3,5. Orsaken är att avgaskraven är lägre för dieselbilar och att skatten är lägre på dieselolja än på bensin. Den högre fordonsskatten ska kompensera för detta. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.