Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

Socialutskottets bet 2007/08:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2008

Beslut

Öppen psykiatrisk tvångsvård ersätter långa permissioner (SoU15)

Riksdagen sade ja till en ny vårdform kallad öppen psykiatrisk tvångsvård som ska användas i stället för långa permissioner. Öppen psykiatrisk tvångsvård ska vara ett mellansteg för patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård men som inte behöver vara på sjukhus. Den här typen av vård ska även kunna användas inom den rättspsykiatriska vården. Chefsöverläkaren ansöker om vården och en förvaltningsdomstol fattar beslut. Till ansökan ska fogas en så kallad samordnad vårdplan. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-03
Justering: 2008-04-22
Betänkande publicerat: 2008-04-25
Trycklov: 2008-04-25
Reservationer 2
bet 2007/08:SoU15

Öppen psykiatrisk tvångsvård ersätter långa permissioner (SoU15)

En ny vårdform kallad öppen psykiatrisk tvångsvård ska användas i stället för långa permissioner. Det föreslår socialutskottet att riksdagen säger ja till. Öppen psykiatrisk tvångsvård ska vara ett mellansteg för patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård men som inte behöver vara på sjukhus. Den här typen av vård ska även kunna användas inom den rättspsykiatriska vården. Chefsöverläkaren ansöker om vården och en förvaltningsdomstol fattar beslut. Till ansökan ska fogas en så kallad samordnad vårdplan.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 september 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-07
4

Beslut

Beslut: 2008-05-08
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So14 och 2007/08:So15 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m840013
c24005
fp180010
kd21003
v01903
mp01504
Totalt25134064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
2. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
3. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:70 punkterna 1-3 och avslår motion
2007/08:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 2-5.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m830014
c23006
fp170011
kd21003
v00193
mp01504
Totalt249151966

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So13 av Krister Örnfjäder (s) yrkande 2 och
2007/08:So223 av Ulf Sjösten (m).