Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Mindre bostadshus ska inte kräva bygglov (CU32)

Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-27
Trycklov: 2014-05-27
Reservationer 8
Betänkande 2013/14:CU32

Mindre bostadshus ska inte kräva bygglov (CU32)

Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna ska gälla från den 2 juli 2014.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-03
Debatt i kammaren: 2014-06-04
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:127 och avslår motionerna
2013/14:C9 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) och
2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 3.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930118
M910016
MP01906
FP20004
C19004
SD18002
V00172
KD17002
Totalt258191854

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Reglering av anmälningsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 2.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

3. Utvärdering av lagändringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkandena 1 och 4.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M910016
MP00196
FP20004
C19004
SD00182
V00172
KD17002
Totalt147945454

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag