Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU19

Planerat beslutsdatum: 10 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 21 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-28
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-05
Betänkande 2020/21:FiU19

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-01-21
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
4

Beslut

Beslut: 2021-02-10