Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring (SfU25)

Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Riksdagen anser att utredningens uppdrag behöver kompletteras och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att senast den 1 maj 2020 besluta om nya direktiv för utredningen. Syftet är att få fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet.

Förslaget om nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring var ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Beslut om TK till regeringen om nya direktiv till utredning om arbetskraftsinvandring Avslag motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring (SfU25)

Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Socialförsäkringsutskottet anser att utredningens uppdrag behöver kompletteras och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att senast den 1 maj 2020 besluta om nya direktiv för utredningen. Syftet är att få fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet.

Förslaget om nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.