Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring (SfU25)

Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Riksdagen anser att utredningens uppdrag behöver kompletteras och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att senast den 1 maj 2020 besluta om nya direktiv för utredningen. Syftet är att få fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet.

Förslaget om nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring var ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Beslut om TK till regeringen om nya direktiv till utredning om arbetskraftsinvandring Avslag motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-17
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:SfU25

Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring (SfU25)

Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Socialförsäkringsutskottet anser att utredningens uppdrag behöver kompletteras och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att senast den 1 maj 2020 besluta om nya direktiv för utredningen. Syftet är att få fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet.

Förslaget om nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen senast den 1 maj 2020 ska ge utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskrafts- invandrare nya direktiv.


Reservation 1 (S, C, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, C, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 27 0 294


2. Attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 8,

2019/20:1651 av Marta Obminska (M),

2019/20:2151 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2019/20:2256 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 11,

2019/20:2881 av Boriana Åberg (M) yrkande 2,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 29,

2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) yrkande 10,

2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 12 och 18.