Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2019

Beslut

Nya regler om uppehållstillstånd för forskare och studenter inom högre utbildning införs (SfU10)

Regeringen har föreslagit att det ska införas nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Regeringen föreslår även nya regler om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

Förslagen genomför EU:s student- och forskardirektiv. Syftet med förslagen är att attrahera fler forskare och studenter från länder utanför EU, att underlätta för dem som har utbildats här att stanna kvar och söka arbete och på det sättet gynna kunskap och innovation.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-21
Trycklov: 2019-11-21
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:SfU10

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-10-24

Nya regler om uppehållstillstånd för forskare och studenter inom högre utbildning införs (SfU10)

Regeringen föreslår att det ska införas nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Regeringen föreslår även nya regler om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

Förslagen genomför EU:s student- och forskardirektiv. Syftet med förslagen är att attrahera fler forskare och studenter från länder utanför EU, att underlätta för dem som har utbildats här att stanna kvar och söka arbete och på det sättet gynna kunskap och innovation.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-26
Debatt i kammaren: 2019-11-27
4

Beslut

Beslut: 2019-11-27
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förutsättningar för tillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 b kap. 9, 12 och 22 §§ regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:9 punkt 1 i denna del och avslår motion

2019/20:3388 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 0
M 69 0 0 1
SD 0 61 0 1
C 30 0 0 1
V 25 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 282 61 0 6


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),


2. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. lag om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forsknings-huvudmän att ta emot gästforskare, 


4. lag om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:9 punkterna 1 i denna del och 2-4 samt avslår motionerna

2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 3 och 4 samt

2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5.

3. Övrigt om uppehållstillstånd för forskning och studier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:828 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:1663 av Marta Obminska (M),

2019/20:1994 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2019/20:2256 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3090 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 5-7 och

2019/20:3388 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 3-5.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 0
M 0 69 0 1
SD 0 0 61 1
C 30 0 0 1
V 26 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 214 69 61 5