Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. Regeringen anser att det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, och föreslår därför att de nuvarande reglerna ändras.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:SkU17

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. Regeringen anser att det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, och föreslår därför att de nuvarande reglerna ändras.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:54 och avslår motion

2018/19:3045 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 1 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 290 24 0 35


2. Förändringar av karensregeln m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3045 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 2 och

2018/19:3046 av Hampus Hagman m.fl. (KD).

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 1 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 0 0 25 3
KD 0 20 0 2
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 268 20 26 35