Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU33

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 19 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02