Nytt östbistånd

Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Nytt östbistånd (UU12)

Regeringen har redovisat för riksdagen sina bedömningar när det gäller den framtida utformningen av utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på västra Balkan. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Nytt östbistånd (UU12)

Regeringen har redovisat för riksdagen sina bedömningar när det gäller den framtida utformningen av utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på västra Balkan. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.