Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU9

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång