Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU4

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 2 december 2020

Nästa händelse: Beslut 2 december 2020

Utskottets förslag

Nya regler för handel med vissa utsläpp av växthusgaser (MJU4)

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Den 1 januari 2021 går systemet in i den fjärde s.k. handelsperioden. Ett antal nya bestämmelser börjar då att gälla.

Regeringen föreslår dels att en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser ersätter lagen om handel med utsläppsrätter, dels vissa ändringar i miljöbalken. De föreslagna bestämmelserna syftar till att anpassa svensk lagstiftning inför den fjärde handelsperioden som inleds inom kort. De föreslagna bestämmelserna syftar även till att skapa ett tydligare och mer lättillämpat regelverk.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:MJU4

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-11-03

Nya regler för handel med vissa utsläpp av växthusgaser (MJU4)

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Den 1 januari 2021 går systemet in i den fjärde s.k. handelsperioden. Ett antal nya bestämmelser börjar då att gälla.

Regeringen föreslår dels att en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser ersätter lagen om handel med utsläppsrätter, dels vissa ändringar i miljöbalken. De föreslagna bestämmelserna syftar till att anpassa svensk lagstiftning inför den fjärde handelsperioden som inleds inom kort. De föreslagna bestämmelserna syftar även till att skapa ett tydligare och mer lättillämpat regelverk.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Förslagspunkter

1. Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om vissa utsläpp av växthusgaser,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i utsökningsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:27 punkterna 1-7.

2. Den kommande översynen av EU:s utsläppshandelssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-25
Debatt i kammaren: 2020-11-26
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om vissa utsläpp av växthusgaser,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i utsökningsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:27 punkterna 1-7.

2. Den kommande översynen av EU:s utsläppshandelssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V).

Reservation 1 (V)