Oberoendet i den kommunala revisionen

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2009

Beslut

Kommunalpolitiker ska inte kunna bli revisor i kommunen (KU16)

Den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige ska inte längre vara valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget. Syftet är att stärka den kommunala revisionens oberoende. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-24
Justering: 2009-12-01
Betänkande publicerat: 2009-12-03
Trycklov: 2009-12-03
Betänkande 2009/10:KU16

Kommunalpolitiker ska inte kunna bli revisor i kommunen (KU16)

Den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige ska inte längre vara valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget. Syftet är att stärka den kommunala revisionens oberoende. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2011. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-11
4

Beslut

Beslut: 2009-12-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Oberoendet i den kommunala revisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:46.