Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2011

Beslut

Regeringen ska ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för whistle-blowers (KU23)

Riksdagen vill att regeringen ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistle-blowers. I dag har de som vill anmäla uppgifter om oegentligheter och korruption till myndigheter inte ett lika starkt skydd som de som lämnar uppgifterna för publicering, menar riksdagen. Samtidigt har riksdagen sagt nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om opinionsbildande myndigheter, myndigheters service till medborgare och samverkan inom offentlig förvaltning. Andra motioner tar upp hbt-kompetens hos offentligt anställda, svenska språkets ställning i Regeringskansliet och avidentifierade myndighetshandlingar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion om skydd för s.k. whistle-blowers. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-02-01, 2011-02-08

Regeringen ska ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för whistle-blowers (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ber regeringen att se över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistle-blowers. I dag har de som vill anmäla uppgifter om oegentligheter och korruption till myndigheter inte ett lika starkt skydd som de som lämnar uppgifterna för publicering, menar utskottet.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om opinionsbildande myndigheter, myndigheters service till medborgare och samverkan inom offentlig förvaltning. Andra motioner tar upp hbt-kompetens hos offentligt anställda, svenska språkets ställning i Regeringskansliet och avidentifierade myndighetshandlingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.