Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU22)

Riksdagen sa nej till cirka 140 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020, bland annat eftersom arbete pågår eller redan har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om tillgång till statlig service, samverkan mellan myndigheter, digitala tjänster inom förvaltningen, värdegrund och utbildning av statsanställda, tjänstemannaansvar, en översyn av förvaltningslagen, en medborgarombudsman, reglering av språktolkar samt tillsättning av myndighetschefer, landshövdingar och ambassadörer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

99 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-25
Justering: 2021-03-02
Trycklov: 2021-03-04
Reservationer 13
Betänkande 2020/21:KU22

Alla beredningar i utskottet

2021-02-25, 2021-02-23, 2021-02-11

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 140 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020, bland annat eftersom arbete pågår eller redan har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om tillgång till statlig service, samverkan mellan myndigheter, digitala tjänster inom förvaltningen, värdegrund och utbildning av statsanställda, tjänstemannaansvar, en översyn av förvaltningslagen, en medborgarombudsman, reglering av språktolkar samt tillsättning av myndighetschefer, landshövdingar och ambassadörer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-09
Debatt i kammaren: 2021-03-10
4

Beslut

Beslut: 2021-03-10
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 mars 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillgång till statlig service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:17 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:2550 av Per Åsling (C) yrkande 1,

2019/20:2720 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 69,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 37,

2020/21:543 av Dennis Dioukarev (SD),

2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 15,

2020/21:705 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:1326 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2020/21:1595 av Patrik Björck och Carina Ohlsson (båda S),

2020/21:2697 av Leila Ali-Elmi och Rebecka Le Moine (båda MP) yrkande 2,

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 83,

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 30 och

2020/21:3247 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)
Reservation 4 (L)

2. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 11,

2020/21:409 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 11 och

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

3. Digitala tjänster inom förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 3 och 16,

2020/21:328 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:705 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2020/21:1472 av Teresa Carvalho (S),

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 86,

2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 3, 14 och 15 samt

2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 11 15 294


4. Värdegrund och utbildning av statsanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:405 av Solveig Zander (C) yrkande 4,

2019/20:915 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C),

2019/20:2259 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2019/20:2563 av Mats Green (M),

2020/21:623 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C),

2020/21:961 av John Widegren (M) yrkande 2,

2020/21:1064 av Betty Malmberg (M) yrkande 1 och

2020/21:1260 av Mats Green (M).

5. Tjänstemannaansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:696 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6,

2019/20:2198 av Lars-Arne Staxäng (M),

2019/20:2233 av Sten Bergheden (M),

2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD),

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 4,

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 4,

2020/21:682 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:695 av Kjell-Arne Ottosson och Larry Söder (båda KD),

2020/21:1745 av Louise Meijer (M),

2020/21:2270 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3152 av Ann-Christine From Utterstedt (SD),

2020/21:3175 av Linda Modig m.fl. (C) yrkande 5 och

2020/21:3418 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 10 8 294


6. En översyn av förvaltningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 5 och

2020/21:682 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 11 (SD)

7. En medborgarombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1723 av Hampus Hagman (KD).

8. Reglering av språktolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 38 och 39.

Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


9. Ett nationellt säkerhetsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2110 av Maria Nilsson (L) och

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


10. Lättläst svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C) och

2020/21:463 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C).

11. Legalitetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2284 av John Widegren (M),

2020/21:961 av John Widegren (M) yrkande 1 och

2020/21:962 av John Widegren (M).

12. Demokratisk delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 5 och

2020/21:3175 av Linda Modig m.fl. (C) yrkande 4.

13. Tillsättning av myndighetschefer, landshövdingar och ambassadörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkandena 17 och 18.

14. Skydd för beslutsfattare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:964 av Helena Antoni (M).

15. Genomlysning av tillämpningen av EU-direktiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:980 av Betty Malmberg (M) yrkande 3 och

2020/21:1221 av Jan Ericson (M).

16. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:4 av Robert Stenkvist (SD),

2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:1075 av Anders Hansson m.fl. (M),

2019/20:1293 av Åsa Coenraads (M),

2019/20:1320 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C),

2019/20:1904 av Josefin Malmqvist (M),

2019/20:2255 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2259 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2019/20:2303 av Linus Sköld m.fl. (S),

2019/20:2369 av Ellen Juntti (M),

2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C),

2019/20:2550 av Per Åsling (C) yrkande 3,

2019/20:2561 av Mats Green (M),

2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M) yrkande 1,

2019/20:2713 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M),

2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3,

2019/20:2743 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 1 och 3-5,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2844 av Boriana Åberg (M),

2019/20:2995 av Edward Riedl (M),

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 39,

2020/21:4 av Robert Stenkvist (SD),

2020/21:327 av Rickard Nordin (C),

2020/21:581 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C),

2020/21:588 av Per Åsling (C),

2020/21:682 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:985 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:1064 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2020/21:1114 av Edward Riedl (M),

2020/21:1168 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M),

2020/21:1235 av Mats Green (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:1699 av Ellen Juntti m.fl. (M),

2020/21:1821 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2100 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S),

2020/21:2187 av Josefin Malmqvist (M),

2020/21:2266 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2295 av Anders Hansson m.fl. (M),

2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 4-6,

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 32,

2020/21:3013 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M),

2020/21:3014 av Lars Püss m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3227 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 29,

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 37,

2020/21:3430 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 1 och 3,

2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3,

2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 7 och 9 samt

2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3.