Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2022

Beslut

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU27)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om offentlig förvaltning. Förslagen handlar om lokal service, digitalisering, opinionsbildande verksamhet, språktolkar, handläggningstider, regelförenkling, tjänstemannaansvar, rättstillämpning och vägledning, barnperspektiv, myndigheters ledningsformer, egendomsskydd, lättläst svenska, värdegrund, skydd av beslutsfattare, demokratisk delaktighet, översyn av förvaltningslagen, genomförande av EU-direktiv och samverkan mellan myndigheter.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om tjänstemannaansvar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 15 under punkt 7, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-18, 2022-02-03, 2022-02-15

Regeringen bör utreda och införa ett modernare tjänstemannaansvar (KU27)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om tjänstemannaansvaret. Regeringen bör skyndsamt utreda och införa ett modernare tjänstemannaansvar genom att straffansvaret för tjänstefel utvidgas. Syftet är att stärka förtroendet för den offentliga verksamheten.

Konstitutionsutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med sin behandling av förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om offentlig förvaltning. KU föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag. De handlar bland annat om lokal service, digitalisering, opinionsbildande verksamhet, språktolkar, handläggningstider, regelförenkling, rättstillämpning och vägledning, barnperspektiv, myndigheters ledningsformer, egendomsskydd, lättläst svenska, värdegrund, skydd av beslutsfattare, demokratisk delaktighet, översyn av förvaltningslagen, genomförande av EU-direktiv och samverkan mellan myndigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.